آدرس دفتر تهران: خيابان میرزای شیرازی - خیابان عرفان - پلاك 15

آدرس پايگاه اهواز: پنج كيلومتر بعد از پليس راه اهواز سر بندر - به سمت رامهرمز - پايگاه شركت عمليات اكتشاف نفت

تلفن: 8-88558395 021

بازرگانی: 88558241 021

بازاريابي و ارتباطات:  88558368 021

دورنگار:  9-88558378 021

برای تماس با واحد های شرکت می توانید از آدرس های زیر استفاده کنید.

 
 

بازاريابي

Marketing_oeoc@oeoc.ir

بازرگانی

Commercial@oeoc.ir

منابع انسانی

HR@oeoc.ir

 

 

 

سال 1398

سال رونق تولید