آدرس دفتر تهران:آدرس: خیابان طالقانی، نرسیده به چهارراه مفتح، شماره 234 . کد پستی: 1581745115

آدرس پايگاه شهر اهواز: اهواز،کوت عبداله، قلعه چنان

آدرس پايگاه پشتیبانی اهواز: پنج كيلومتر بعد از پليس راه اهواز سر بندر - به سمت رامهرمز - پايگاه شركت عمليات اكتشاف نفت

تلفن: 70-88318361 021

تلفکس توسعه بازار و روابط عمومی:  88341636 021

دورنگار:  88303206 021

برای تماس با واحد های شرکت می توانید از آدرس های زیر استفاده کنید.

 
 

دبیرخانه

info@oeoc.ir

بازرگانی

Commercial@oeoc.ir

منابع انسانی

HR@oeoc.ir