شرکت عملیات اکتشاف نفت دارای سه دستگاه لوله مغزی سیارمیباشد که 2 دستگاه آن از شرکت Hydra Rig   با مدلهای HR-480 و240 HR- , آن از شرکت KERUI با ظرفیت 80k  می‌باشد. مهمترين خدمات لوله مغزی سيار قابل ارائه عبارتند از :

 1. خروج سیال با فشار زیاد
 2. شستشوی چاه
 3. مانده یابی
 4. حفاری و تراش سیمان
 5. حفاری
 6. فشردن سیمان در محل مورد نظر
 7. زدودن جامدات و تمیز کردن چاه
 8. خارج نمودن و تخلیه سیال درون چاه
 9. ایجاد شکاف واسید کاری
 10. نمودار گیری
 11. مشبک کاری