شرکت عملیات اکتشاف نفت دارای سه دستگاه لوله مغزی سیارمیباشد که 2 دستگاه آن از شرکت Hydra Rig   با مدلهای HR-480 و240 HR- , آن از شرکت KERUI با ظرفیت 80k  می‌باشد. مهمترين خدمات لوله مغزی سيار قابل ارائه عبارتند از :

 1. خروج سیال با فشار زیاد
 2. شستشوی چاه
 3. مانده یابی
 4. حفاری و تراش سیمان
 5. حفاری
 6. فشردن سیمان در محل مورد نظر
 7. زدودن جامدات و تمیز کردن چاه
 8. خارج نمودن و تخلیه سیال درون چاه
 9. ایجاد شکاف واسید کاری
 10. نمودار گیری
 11. مشبک کاری

 

 

 

 

 

سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

سایت های خبری

اداره بازرگانی

ورود به بخش اداره بازرگانی