شركت OEOC  با داشتن پنج كاميون چاه پيمايي يكي از شركت هاي پيشرو در زمينه ارائه خدمات چاه پيمايي هم در دريا و هم در خشكي مي باشد. كه تمامي كاميون هاي فوق مجهز به سيستم كامپيوتري موسوم به Smart Display بوده و توانائي ارائه اطلاعات لحظه به لحظه عمق، سرعت و ميزان كشش كابل را دارد.

همچنين اين شركت داراي 5 دستگاه نمونه گير Leutert مي باشد كه قابليت اخذ نمونه با دقت و كيفيت بسيار بالا را دارا مي باشد. اين نمونه گيرها مجهز به سيلندر انتقال نمونه هاي گرفته شده با حجم 600 سي سي و فشار كاركرد 15000 پام مي باشند.