وسایل  و تجهیزات ژئوفیزیکی  :

بهینه سازی مستمر تجهیزات همراه با ارتقاء دائمی سطح دانش کارکنان رمز موفقیت این شرکت بوده و هست .

شرکت عملیات اکتشاف نفت همواره از برنامۀ به روز نمودن تجهیزات مورد استفاده در کارهای عملیاتی و نرم افزار های مربوطه پیروی مینماید . هم اکنون این شرکت از آخرین تجهیزات لرزه نگاری از قبیل سیستم های رکوردینگ   Sercel  428  UL  و  Sercel   408  UL   و نیز ویبراتور های  Nomad  65  در عملیات خود استفاده مینماید .

سیستم های رکوردینگ فوق نسبت به مدل های قبلی از قابلیت های بالائی برخوردار میباشند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

-    استفاده از  LINK  که واحدهائی کامل شامل کابل های لرزه نگاری و تعداد بیشماری کانال های الکترونیک جداگانه با فواصل معیین میباشند .  تنظیم این واحد ها انعطاف پذیر بوده و دارای کارائی بسیار بالائی میباشند .

-    در این تجهیزات بجای استفاده از سیستم سنتی تله متری ، از  Seismic  Areal  Network  استفاده می شود که در آنها تمام قطعات سیستم در حکم  Node  هائی روی یک شبکه لرزه نگاری فعال بوده که با دستگاه رکوردینگ در ارتباط میباشد .   این سیستم ها  از یک شبکۀ مالتی مدیا شامل لیزر ، رادیو ، کابل و غیره بهره ور میباشند که برای آرایه های پیچیده راه حل های مناسب ارائه میدهند .

-    استفاده از نرم افزار های پیشرفته
 
استفاده از یک مجموعه کاملاً جدید بنام Seismic Network Software از نرم افزار ها جهت کنترل تجهیزات مدرن دستگاههای فوق بکار گرفته میشود که قادر به ارائه رکوردینگ  Single – Component و یا Multi – Component بروش 3 بعدی بوده و از ظرفیت بسیار بالائی جهت ثبت داده های لرزه نگاری در پروژه های بزرگ برخوردار میباشد .

ویبراتورهای Nomad 65  مورد استفاده این شرکت توانائی تولید بسیار بالا در مناطق با وضعیت جغرافیائی مختلف با ایمنی بالا را دارا بوده و از لحاظ  Maintenance نیاز به مراقبت کمتری دارند .